[IF] Tales Trilogy


Hình này đã được thu nhỏ. Bấm vào đây để xem hình với kích cỡ đầy đủ. Hình có kích thước nguyên gốc là 1065×1500.


the-tales-trilogy-dvd

Info: Bộ 3 câu chuyện biến thái của tác giả U-Jin

Khuyến cáo: nội dung không dành cho thiếu niên dưới 18 tuổi

Người dịch: dacv

Downloadtorrent mirror

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s